Service:        Home / Startseite        SiteMap / Inhalt        Suchen        Impressum        What's new / Was ist neu? [Archiv]
         

GSD/
Informationsamt

  Häufige Fragen / FAQ

  Darsteller
    Dietmar Schönherr
      Schönherr Interview
    Eva Pflug
      Eva Pflug Interview
    Wolfgang Völz
      Völz-Interview
    Claus Holm
    Ursula Lillig
    F. G. Beckhaus
    Weitere

  Macher
    Autoren
    Musik: Peter Thomas
      Soundeffekte

  Inspirationen

  Hinter den Kulissen
    Das Jahr 3000 auf dem Tonband
    Metallrangabzeichen
    Trick Interviews

  Archiv

  ORION-Weltweit

  Die Fortsetzung
    ORION ruft Hollywood
    Zukunftsvisionen

  Paralleluniversen

         


ORION around the world
...
+ Links
 

Kontakt:

           

HETJAAR 3000 OP DE GELUIDSBAND

Bron: Magazine "Geluid + band" van BASF.
      BASF mededelingen voor geluidsbandvrienden
      Nummer 22, Voorjaar 1967
      Uitgave: Badische Anilin & Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen am Rhein
 
Cover Bij de omslagfoto:
De fantastische avonturen van het ruimteschip "ORION" zouden nog meer indruk maken, als zij in kleur op het tv-scherm kwamen. De foto op de omslag laat de afmetingen zien van een "Lancet", een dochter-ruimteschiop van de "ORION". Het ruimteschip zelf heeft volgens het draaiboek een middellijn van 150 meter en een hoogte van 22 meter. In de tv-serie "Ruimtepatrouille" is het alleen in truc-opnamen in zijn geheel te zien. Wat de "ORION" met BASF geluidsbanden te maken heeft? Heel veel. U leest daarover op de bladzijden...

 
Op de televisie
ziet de scène, die op de Omslagfoto wordt voorbereid er zó uit: een "Lancet" (een dochterschip van de "ORION') vliegt naar een buitenbasis.
Lancet
Commander McLane vliegt nog steeds:
 
 
HETJAAR 3000 OP DE GELUIDSBAND
 
Galactische veiligheidsdienst, hyper-space-snelheden, exoterristen, overkill...
 
Sinds de herfst van 1966 hebben miljoenen tv-kijkers geboeid naar het beeldscherm gekeken om de fantastische avonturen van het ruimteschip "ORION"te volgen. Een utopisch serieverhaal, dat wat kijkdichtheid betreft de misdaadseries van Francis Durbridge soms nog overtrof.
 
Het verhaal speelt in het jaar 3000. Dat vereist een grote dosis fantasie. Niet zozeer van de kijkers, die genieten van de spannende avonturen, maar des te meer van de producers van deze serie.
 
De opbouw in de Bavaria-hallen in München kostte ca. 50000 arbeidsuren en in de commandopost van de "ORION" werd 10.000 meter kabel gebruikt voor de elektrische schakelingen. Maar dit waren haast "bijzaken" bij het hele project.
Even belangrijk waren de antwoorden op vragen als: Hoe ziet de wereldorde er over 1000 jaar uit? Hoe ver zou de techniek al zijn? Hoe leeft men, drinkt men, danst men over 1000 jaar?
 
Deze problemen, en vooral de technische, zijn zo opgelost, dat zij op de kijkers een geloofwaardige indruk maken. Of over duizend jaar alles werkelijk zo zal zijn, is daarbij volkomen onbelangrijk. Wij staan nu aan de vooravand van een bemande ruimtevlucht naar de maan en waarom zou het dan niet mogelijk zijn op zekere dag een ruimteschip als de "ORION" vanaf een basis op de zeebodem het heelal in te sturen?
 
Het ruimteschip ORION Ongeveer 20% van de hele serie moest met trucopnamen worden gemaakt. Maar met de fantasie van de tekstschrijvers, regisseurs, modelbouwers, elektriciens en trucspecialisten was het echter nog niet gebeurd. Ook de geluidstechnici stonden voor een taak die hen steeds weer tot aan de grenzen van de bekende trucage- mogelijkheden leidde en dikwijls zelfs ver over die grenzen heen! Alle bekende mogelijkheden van amplitude- en frequentiemodu- latie, bandsnelheidsvariaties, het gebruik van toongeneratoren, apparaten voor de produktie van elektronische muziek... niets bleef onbenut. Denkt U maar eens aan de muziek, die de toe- schouwer vanaf het begin in een met spanning geladen sfeer brengt.
Het ruimteschip "ORION"
in zijn hele (truc)-grootte in het heelal.

 
Op vele kilometers geluidsband werd geëxperimenteerd, er werd geluisterd en gewist, nieuwe klankeffecten werden geprobeerd, tot eindelijk de muzikale en technische "sound van het jaar 3000" werd gevonden, die voor de juiste werking van deze serie nodig was. Zelfs de menselijke stem werd gedeeltelijk kunstmatig op- gewekt, zoals bijvoorbeeld bij de opwindende, vibrerende "Count down" voor elke start van de "ORION": "drie... twee... een..." een effect dat bereikt werd met een zogenaamde vocoder, een apparaat dat kunstmatig uit elektronische impulsen verstaanbare woorden kan maken!
Vreemde signalen
op de "Astro-schijf!" Op de commandopost van de "ORION" probeert men het raadsel te identificeren. (Van links naar rechts: Claus Holm als Sigbjörnsen, Dietmar Schönherr als commandant McLane, Eva Pflug als luitenant Tamara Jagellovsk en Friedrich C. Beckhaus als Shubashi).
Astro-schijf
 
Het scheelde maar een haar! De stemmen van Commander McLane of van Luitenant Tamara Jagellovsk wisselen bij de verschillende synchronisaties. Behalve in Duitsland en Nederland loopt de serie ook in Zweden en Frankrijk en waarschijnlijk zullen nog meer landen volgen. De geluidsbanden met de "Sound 3000" zullen echter bij alle verdere uitzendingen van de "ORION"-avonturen voor de noodzakelijke futuristische geluidatmosfeer zorgen, onverschillig welke taal de acteurs in de verschillende landen ook spreken.
 
Het scheelde maar een haar!
Shubashi brengt verslag uit van een gevaarlijke onderneming met de "Lancet".
Starlight Info:
Material von Max Hollemans, Rotterdam

           


 


www.orionspace.de, Starlight Casino ist eine nicht-kommerzielle Privatseite;

Info's hier

Alle Angaben, insbesondere Veranstaltungstermine und -Infos, Merchandising-Artikel usw.

ohne Gewähr!